Dit is de privacyverklaring van Omnial Industriele producten, gevestigd aan Oudcamp 3B, 3155 DL, Maasland, hierna aangeduid als “wij,” “ons,” of “onze.” Deze verklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen die wij van u ontvangen via onze website, www.omnial-industrieleproducten.nl, en eventuele gerelateerde diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons, en we streven ernaar om uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten te behandelen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u verstrekt via onze contactformulieren of tijdens het aanmaken van een account. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals IP-adressen, browsertype, besturingssysteem en de bezochte pagina’s op onze website, door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van onze website te verbeteren en om onze diensten beter af te stemmen op uw behoeften.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke informatie?

We verzamelen uw persoonlijke informatie om de volgende doeleinden:

Om te reageren op uw verzoeken en vragen.
Om u op de hoogte te houden van nieuws, updates en aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
Om onze website te verbeteren en uw een betere gebruikerservaring te bieden.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten te beschermen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met derden in overeenstemming met deze privacyverklaring of met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als u vragen heeft over uw rechten of hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, neem dan contact met ons op via www.omnial-industrieleproducten.nl/contact.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan wetswijzigingen of veranderingen in onze diensten. De meest recente versie van deze verklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij uw persoonlijke informatie behandelen, neem dan contact met ons op via https://www.omnial-industrieleproducten.nl/contact.