By januari 20, 2020 Omnial Blog Comments Off

Richtlijnen reinigen kwasten

Een leuk stukje van Bouwen Wonen Interieur vmbo:

Een docent stelde de vraag of er richtlijnen zijn voor het reinigen van kwasten voor verf op waterbasis. Navraag bij Voion leverde het volgende antwoord op.

De Arbowet kent daar geen specifieke richtlijnen voor, maar zegt alleen dat werkzaamheden veilig en gezond uitgevoerd moeten worden. Gebruikt u een kwasten reinigingsinstallatie dan zal hiermee ook veilig en gezond gewerkt moeten worden.

Kwasten reinigingsinstallatie
Vertaald naar de Arbo inventarisatie op uw school moeten de risico’s voor de veiligheid en gezondheid bij het werken met een kwasten reinigingsinstallatie worden geïnventariseerd. Dat klinkt ingewikkelder dan het is, omdat vrijwel elk product een handleiding heeft waarin ook de gevaren en de veiligheidsvoorschriften opgenomen zijn. De leverancier van bijvoorbeeld de installatie Ecofloc 70 levert een handleiding bij voor veilige plaatsing en veilig werken. Een andere leverancier die door een van de lidscholen van het Platform aangeraden wordt is B-TEC (middelste foto, zie dit artikel in de Community).

Met vlokkuleringsmiddel
Als u geen gebruik kunt maken van een reinigingsinstallatie is een andere (basis)methode het gebruik maken van de bak op de rechterfoto: spoel de kwasten, voeg vlokkuleringsmiddel toe, roer en vang de verfresten in het spoelwater op door filtering.

Afvoeren afvalwater
Voor richtlijnen over het milieu bij het afvoeren van afvalwater kun je het beste kijken op de website van het kenniscentrum InfoMil en eventueel contact zoeken met hun helpdesk.

 

bron: https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2174/