By maart 10, 2020 Omnial Blog Comments Off

Zuivering van sanitair/toilet water

Semilla Sanitation Hubs zet de Omnial vacuümverdampers in voor zuivering van sanitair/toilet water (alleen vloeibaar?) afkomstig uit steden voornamelijk het centrum, festivals, maar ook van vluchtelingenkampen, rampgebieden en ontwikkelingslanden e.d.

De afvalstoffen (vloeibaar) worden in de Semilla unit met behulp van ESA ruimtevaarttechnieken direct gezuiverd tot herbruikbaar water en planten nutriënten in de vorm van kunstmest.

De Omnial vacuumverdamper techniek is met betrekking tot het zuiveren hier onderdeel van en daar zijn we best trots op. Inmiddels zijn de eerste testen succesvol uitgevoerd, de resultaten zijn bijzonder goed.