By augustus 19, 2021 Omnial Blog Comments Off

Ecomatic 400 geplaatst bij Belgische spoorwegen

Deze week is onze Ecomatic 400 geplaatst bij de Belgische spoorwegen.

Hier worden de treinwagons weer opgeknapt (spuiten).
De Ecomatic 400 wordt ingezet om het afvalwater te reduceren zodat er direct bespaard kan worden op de afvoerkosten.

De Ecomatic is een automatische waterzuivering installatie inzetbaar voor behandeling van het spoelwater gekoppeld aan een bandfilterunit. De Ecomatic is leverbaar in zowel kunststof als roestvast staal. De keuze hiervoor is afhankelijk van de aard en samenstelling van het te zuiveren water. De ecomatic kan op elke specifieke bedrijfssituatie ingesteld worden.